ΦΕΚ 3832/Β/16.10.2019

  • 17 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 2/76040/0025

Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο.(1)

Επιστροφή