ΦΕΚ 619/Δ/15.10.2019

  • 16 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 2836

Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εντός ορίων οικισμού Αμμουδάρα Δ.Κ. Κριτσάς Δ. Αγ. Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. (1)

Επιστροφή