ΦΕΚ 618/Δ/15.10.2019

  • 16 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 3191/170915

Μερική Ανάκληση της 5812/23-11-2007 (ΦΕΚ 664/Δ΄/14-12-2007) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 152.140.634,58 τ.μ. στις θέσεις ’’ΓάιαΜακρυχώρι-Παραμερίτες-Παρθένι κ.λπ.’’ περιφέρειας Δημ. Διαμ/των Μακρυχωρίου, Παραμεριτών, Αγ. Ιωάννη, Αγ. Λουκά, Τραχηλίου κ.λπ., Δήμων Ταμυνέων, Αυλώνος και Κονίστρων του Νομού Εύβοιας» λόγω πυρκαγιάς, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, για έκταση συνολικού εμβαδού 23.288,41 τ.μ. στις θέσεις «Γενεκάρι-Αβιού» στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Τ.Κ. Αγίου Λουκά της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Ευβοίας.(3)

Επιστροφή