ΦΕΚ 617/Δ/15.10.2019

  • 16 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ /412782/43394/3254/990

Χαρακτηρισμός ως μνημείου της παλαιάς γέφυρας Αγίου Ιωάννου Κερπινής του Δήμου Γορτυνίας Π.Ε. Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Γορτυνίας. (1)

Επιστροφή