ΦΕΚ 613/Δ/15.10.2019

  • 16 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 89049/1647

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα - Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων στον κοινωφελή χώρο Κ.Φ. 605 ως προς τις χρήσεις.(2)

Επιστροφή