ΦΕΚ 612/Δ/15.10.2019

  • 16 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 133218/2772

Άρση ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων και του επί του εδάφους εφαρμοσθέντος, στο πρόσωπο της οικοδομικής γραμμής του Ο.Τ. 238 επί της οδού Λεοφόρου Δωδώνης περιοχή Κιάφας - Νέο Συρράκο Δήμου Ιωαννιτών.(2)

Επιστροφή