ΦΕΚ 3833/Β/16.10.2019

  • 16 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 114801 ΕΞ 2019

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων μη φορολογικού περιεχομένου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.). (1)

Επιστροφή