ΦΕΚ 614/Δ/15.10.2019

  • 15 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 212856

Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και καθορισμός ορίων παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή « Ρίκια» Μαραθιά του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.(5)

Επιστροφή