ΦΕΚ 3819/Β/14.10.2019

  • 15 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 463

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 9/10/2019.(1)

Επιστροφή