ΦΕΚ 610/Δ/14.10.2019

  • 14 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 216143

Έγκριση καθορισμού νέων λατομικών περιοχών στo Νομό Κεφαλληνίας (Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(2)

Επιστροφή