ΦΕΚ 610/Δ/14.10.2019

  • 14 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 18913/7992

Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη των επεξεργα- σμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων - λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίου Μάρκου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).(4)

Επιστροφή