ΦΕΚ 609/Δ/14.10.2019

  • 14 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 30-09-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 17 και 24 στην περιοχή Κινέττα του Δήμου Μεγαρέων (N. Αττικής) και κατάργηση και επιβολή προκηπίου.(1)

Επιστροφή