ΦΕΚ 605/Δ/11.10.2019

  • 11 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 54657

Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου».(3)

Επιστροφή