ΦΕΚ 3762/Β/11.10.2019

  • 11 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 206303

Τροποποίηση μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.(1)

Επιστροφή