ΦΕΚ 599/Δ/04.10.2019

  • 07 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 24-09-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή «Λαθέα Α΄» της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών (Ν. Αττικής) με άρση και μερική επανεπιβολή απαλλοτρίωσης, καθορισμός όρων δόμησης και επιβολή προκηπίου.(2)

Επιστροφή