ΦΕΚ 600/Δ/08.10.2019

  • 08 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 235302

Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 (Α’ 169) για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση του δρόμου Άγιος Βλάσης - Άγιος Σύλλας: Αποκατάσταση των κατολισθήσεων εντός των οικισμών Άγιος Βλάσης και Άγιος Σύλλας».(3)

Επιστροφή