ΦΕΚ 3733/Β/08.10.2019

  • 08 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ28Α/70901/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης του λιμένα Ευδήλου Ικαρίας».(2)

Επιστροφή