ΦΕΚ 606/Δ/11.10.2019

  • 11 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 30-09-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής) και καθορισμός χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή