ΦΕΚ 588/Δ/01.10.2019

  • 02 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 214189/3738

Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 26 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης στην Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.(2)

Επιστροφή