ΦΕΚ 3660/Β/02.10.2019

  • 03 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 663

Καθορισμός νέων ορίων ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου και προϋποθέσεις διάθεσης του.(2)

Επιστροφή