ΦΕΚ 598/Δ/03.10.2019

  • 04 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 20-09-19

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναμόρφωσης και αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας, Δήμου Ελευσίνας (Ν. Αττικής).(1)

Επιστροφή