ΦΕΚ 596/Δ/03.10.2019

  • 04 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 24-09-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί των οδών Πετρουπόλεως και Ηρακλείτου του Δήμου Ιλίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών Νομού Αττικής και επανεπιβολή μέρους ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή