ΦΕΚ 595/Δ/03.10.2019

  • 04 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 123184

Επικύρωση οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορέματος πλησίον του νέου Κοιμητηρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.(1)

Επιστροφή