ΦΕΚ 556/Δ/01.10.2019

  • 01 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 4741/218107/2015

Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, στην εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Γωνιά» ή «Γουλάς» ή «Νησί» της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.(1)

Επιστροφή