ΦΕΚ 552/Δ/01.10.2019

  • 01 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 412923(1238)

Καθορισμός Ειδικών Όρων και Περιορισμών Δόμησης στο χώρο Σχολείου του Ο.Τ.2383 (Γ383) μεταξύ των οδών Αλεξάνδρου Δεληγιαννίδη - Σίμου Λιανίδη - πεζόδρομου Χαλδαιοπούλου και Ανωνύμου πεζόδρομου, της περιοχής επέκτασης του Δήμου Καλαμαριάς, για την ανέγερση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.(3)

Επιστροφή