ΦΕΚ 3657/Β/01.10.2019

  • 02 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 192601

Τροποποίηση μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (3)

Επιστροφή