ΦΕΚ 157/Α/11.10.2019

  • 11 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.94

Τροποποίηση π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας».(1)

Επιστροφή