ΦΕΚ 3593/Β/26.09.2019

  • 26 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 70959/767

Τροποποίηση της οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (ΦΕΚ 1003 Β΄).(1)

Επιστροφή