ΦΕΚ 545/Δ/26.09.2019

  • 27 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 3960

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 366.101,70 τ.μ. στην θέση «Καρτσινιανός» στην περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου λόγω παράνομης υλοτομίας, αποψίλωσης, πυρκαγιάς, κατάληψης και αλλαγής χρήσης εδαφών.(2)

Επιστροφή