ΦΕΚ 225/ΑΑΠ/22.08.2017

  • 02 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 323448/1189

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.26α και Ο.Τ.26β του οικισμού «Μέση» με τον αποχαρακτηρισμό και τον ταυτόχρονο όμοιο επαναχαρακτηρισμό στο αδιάνοικτο τμήμα της Δημοτικής Οδού με στοιχεία Α,Β,Γ,Τ52,Τ43,Τ44,Α συνεπεία της υπ' αριθ. 13242/12-3-2014 απόφασης Δημάρχου Βέροιας περί «Βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης της μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες (8) και (9) της υπ' αριθ. 26/1998 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού στα Ο.Τ. 26α και 26β του οικισμού Μέσης του Δ. Βέροιας» (ΦΕΚ 101 ΑΑΠ/31-03-2014).(2)

Επιστροφή