ΦΕΚ 543/Δ/26.09.2019

  • 27 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 4918

Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στην Πολεοδομική Ενότητα "Σαράγια" με α) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» επί της οδού Καρδίτσας, β) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΣΤΟΑ» έμπροσθεν του Ο.Τ Γ904, γ) τον χαρακτηρισμό όλων των ανωτέρω ως «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ».(1)

Επιστροφή