ΦΕΚ 542/Δ/26.09.2019

  • 27 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 94919

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα Ι «Ζωαγορά - Πύργος - Κηπάκι - Αμυγδαλιές» (Δεξιά οδού Καλαμπάκας), στο Ο.Τ Γ1108.(2)

Επιστροφή