ΦΕΚ 539/Δ/26.09.2019

  • 27 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 3848

Ανανέωση δέσμευσης ζώνης διέλευσης οδού κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας» για την υλοποίηση της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης οδοποιίας «Μελέτη διαπλάτυνσης και παράπλευρων οδών στο τμήμα Ι/Κ Μεσοράχης-Ι/Κ Ελευθερών της Ε.Ο. Λάρισας-Καρδίτσας».(2)

Επιστροφή