ΦΕΚ 538/Δ/26.09.2019

  • 27 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 126434

Μερική ανάκληση της αριθμ. 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας του Υπουργού Γεωργίας, για έκταση εμβαδού 1.183,26 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Ρηγανόκαμπος», Εγλυκάδας, ΔΕ Πατρέων, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας.(1)

Επιστροφή