ΦΕΚ 538/Δ/26.09.2019

  • 27 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 102099/2078

Άρση ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων και του επί του εδάφους εφαρμοσθέντος, στο πρόσωπο του ΟΤ Γ972 επί της οδού Εγνατίας περιοχής Νέας Ζωής.(3)

Επιστροφή