ΦΕΚ 538/Δ/26.09.2019

  • 27 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 126420

Μερική ανάκληση της αριθμ. 60515/03-09-1968 απόφασης (ΦΕΚ 507/τ.Β΄/1968) κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέα, του Νομάρχη Αχαΐας, για έκταση εμβαδού 18.014,40 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κοκκινιά», Μποζαϊτίκων, ΔΕ Πατρέων, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας.(2)

Επιστροφή