ΦΕΚ 225/ΑΑΠ/11.09.2017

  • 02 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 186657

Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου ως προϋφιστάμενης του έτους 1923. (1)

Επιστροφή