ΦΕΚ 534/Δ/23.09.2019

  • 25 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 5078

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά από αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης (σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. 2 του ν. 4315/2014), με κατάργηση τμήματος της οδού Σκύρου, μεταξύ των Ο.Τ.401 και ΟΤ397Α, δημιουργία ενιαίου ΟΤ 401, στην ιδιοκτησία της Δελημιχάλη Ιωάννας, ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη του ν. 4315/2014 και επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης, στη συνοικία Νεράιδα Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.(2)

Επιστροφή