ΦΕΚ 531/Δ/23.09.2019

  • 25 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 214086/3731

Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρίπολης στα Ο.Τ. 206 και 205 επί των οδών Ταξιαρχών και Φαλάνθου και στο Ο.Τ. 9 επί της οδού Αμυκλών.(1)

Επιστροφή