ΦΕΚ 3567/Β/24.09.2019

  • 25 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 82/5

Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Παιανίας του Νομού Αττικής (Β’ 608/2005). (3)

Επιστροφή