ΦΕΚ 221/ΑΑΠ/31.08.2017

  • 02 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 2114/109261

Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνω-σης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ.Ε. Δαύλειας Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας.(1)

Επιστροφή