ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/30.08.2017

  • 02 Οκτωβρίου 2017


Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, δια αναδιατάξεως της ρυμοτομίας στα Ο.Τ. 1872α και 1873 στην περιοχή «Μπεγουλάκι ή Κουκούλι» του Δήμου Πατρέων.(3)

Επιστροφή