ΦΕΚ 161/Α/16.10.2019

  • 16 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. 4633

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.(1)

Επιστροφή