ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/31.08.2017

  • 02 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 50661

΄Εγκριση απόφασης καθορισμού χώρου εξομοιούμενου με Ζώνη Λιμένα (Χερσαία) Περαίας Δήμου Θερμαϊκού Π.Ε. Θεσσαλονίκης.(2)

Επιστροφή