ΦΕΚ 149/Α/01.10.2019

  • 01 Οκτωβρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 92

Τροποποίηση π.δ. 74/2011 «Ένωση Περιφερειών Ελλάδος».(1)

Επιστροφή