ΦΕΚ 503/Δ/06.09.2019

  • 06 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 4132.13-1/2551

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου τριώροφου κτιρίου, φερόμενου ως ιδιοκτησία Παπουτσάνη Ευδοκίας, που βρίσκεται στο Πλωμάρι, του Δήμου Λέσβου της νήσου Λέσβου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.(1)

Επιστροφή