ΦΕΚ 503/Δ/06.09.2019

  • 06 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 4132.13-1/2554

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου διώροφου κτιρίου, φερόμενου ως ιδιοκτησία Χατζηπαναγιώτη Θεόδωρου και Χατζηπαναγιώτη Ευστρατίου, που βρίσκεται στον οικισμό Λισβόρι του Δήμου Λέσβου, της νήσου Λέσβου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. (2)

Επιστροφή