ΦΕΚ 506/Δ/09.09.2019

  • 10 Σεπτεμβρίου 2019

Απόφ. 4132.13-1/2552

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου τριώροφου κτηρίου, φερόμενου ως ιδιοκτησίας Διαμάντως Ανδρειώτου, που βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό Νεοχώρι του Δήμου Λέσβου, της νήσου Λέσβου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.(1)

Επιστροφή