ΦΕΚ 3332/Β/29.08.2019

  • 29 Αυγούστου 2019

Απόφ. 93581 ΕΞ 2019

Καθορισμός ύψους εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση των όρων άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. (1)

Επιστροφή