ΦΕΚ 3294/Β/28.08.2019

  • 29 Αυγούστου 2019

Απόφ. 93298 ΕΞ 2019/28-8-2019

Τροποποίηση της 74502 ΕΞ 2019/3-7-2019 ΕΜΠ απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση γενικής οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, και των περιβαλλοντικών όρων αυτού» (ΦΕΚ 2792 Β΄). (1)

Επιστροφή